Zhana Ivanova

Korte impressie van de performance op Vimeo


Predictions 
Zondag 14 september 2014 15:00 - 16:00 uur
Interventie bij het Observatorium (1977) van Robert Morris in Lelystad

(For English text, see below)(Route / directions)

Predictions

Op uitnodiging van Land Art Live presenteert Zhana Ivanova de performance Predictions. De oorspronkelijke functie van ‘kosmisch kompas’ van het Observatorium van Robert Morris is daarvoor het uitgangspunt. De focus op de bewegingen van de zon en de planeten verlegt ze daarbij naar de directe omgeving van het kunstwerk. Dagelijks trekt hier een regelmatige stroom van treinen, vrachtwagens, tractoren, auto’s en fietsen voorbij, in steeds wisselende – en voor zover wij weten toevallige - constellaties. Terwijl de patronen in deze bewegingen langzaam duidelijk worden voorziet Zhana Ivanova een scenario waarin dagelijks toeval en een mogelijk groter plan samenkomen.  Toeschouwers krijgen door koptelefoons voorspellingen te horen en worden ze uitgenodigd om te zien welke er uitkomen en welke niet.

Zhana Ivanova

Het werk van Zhana Ivanova draait om het herschikken van de dagelijkse patronen en systemen waaraan wij gewend zijn geraakt. Met haar performances creëert ze op een kunstmatige manier situaties waarin sociale relaties en machtstructuren verschuiven. Haar constructies zijn in eerste instantie formeel en gebonden aan strikte regels. Daarbinnen laat ze echter steeds de dubbelzinnigheid van haar eigen regels zien. Zhana Ivanova (Bulgarije/UK, 1977) voltooide onlangs een werkperiode aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Predictions zal van 1 november t/m 20 december te zien zijn bij Ellen de Bruijne Projects in Amsterdam.

Land Art Live

Met het meerjarige beeldende kunstprogramma Land Art Live worden hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om te reageren op de zes grote landschapskunstwerken in Flevoland. Daarbij staat een sociale invalshoek centraal: hoe worden deze kunstwerken beleefd en hoe worden ze gebruikt in het dagelijks leven? En op welke manier zouden ze nog meer kunnen worden gebruikt? De reeks ging van start met de performance Matrix Botanica van Melanie Bonajo in 2013, waarin De Groene Kathedraal van Marinus Boezem een plek werd voor een rituele viering. Naast Zhana Ivanova werkt dit jaar ook Rory Pilgrim aan een project, bij de Polderland Garden of Love and Fire van Daniel Libeskind in Almere, dat half oktober gelanceerd zal worden.

Praktische informatie

Toegang is gratis – iedereen is welkom. Om 14:00 uur vertrekt er een speciale bus vanaf NS station Almere Centrum naar het Observatorium. Reizigers uit Amsterdam kunnen om 13:37 de intercity nemen vanaf spoor 10a om precies op tijd voor de bus in Almere te zijn. De bus vertrekt vanaf de taxistandplaats. Meld u aan via mroselaers@schouwburgalmere.nl.

Gaat u met eigen vervoer gebruik dan niet uw navigatiesysteem of Google maps (de wegen zijn zeer recent veranderd), maar volg onze gedetailleerde routebeschrijving

Met grote dank aan: Provincie Flevoland en het Mondriaan Fonds. Land Art Live wordt georganiseerd vanuit Schouwburg Almere. Programmamaker: Martine van Kampen.Credits 
Alex Zakkas en Lot Meijers (advies en assistentie), Jose Biscaya, David Djindjikhachvili and Lucas van Eck (film), Carlos (geluid). Performers: Michael Blass (stem), Alexander Höglund, Janneke Raaphorst, Toby Paul, Alice Pons, Mariangela Tinelli, Agustina Muñoz, Dan Gonen, Tashi Iwaoka, Slavisa Drobnjakovic and Gerindo Kartadinata (on site). Celine Wouters (design). Headphones: Silent Disco (Nico Okkerse). Helikopter: Heli Holland. Motoren: MTC Flevoland. Met dank aan Het Flevo-landschap.


------------------------------------------------------------------------

Zhana Ivanova: Predictions 
Sunday September 14th 2014, 15:00 - 16:00 uur
Intervention at Robert Morris' Observatory (1977)in Lelystad


Predictions

By invitation of Land Art Live Zhana Ivanova presents the performance Predictions. The function of a "cosmic compass" intended in Morris’ Observatory serves as a starting point for Ivanova’s work. Her focus diverts however from the movements of the sun and the planets – instead she observes the site’s immediate environment. Each day a steady flow of trains, trucks, tractors, cars and bicycles passes by the Observatorium’s perimeter – forming ever changing, and as far as we know incidental constellations. As patterns emerge and establish, Ivanova foresees a scenario where daily chance and a perhaps grander scheme seem to intersect. A series of predictions can be heard through individual headphones, and viewers are invited to observe which of them will come true and which will not.


Zhana Ivanova

Zhana Ivanova’s practice centres on rearranging daily patterns and systems to which we have grown accustomed. She often uses performance in order to artificially induce situations in which social and power relations fluctuate. Her constructions are initially formal and rule-governed; yet within them she insistently exposes the ambiguity of her own rules. Zhana Ivanova (Bulgaria/UK, 1977) recently completed a residency at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Predicitions will be shown at Ellen de Bruijne Projects in Amsterdam from November 1st – December 20th.


Land Art Live

For the visual art programme Land Art Live contemporary artists are invited to respond to the six major Land Art works in the province of Flevoland. Central to this is a social perspective: how do people experience these art works and how are they used  as spaces in daily life? What other roles could they play in the future? The series started with Melanie Bolanjo’s performance Matrix Botanica in 2013, temporarily transforming the Green Cathedral by Marinus Boezem into a place for a ritual celebration of nature. This year, next to Zhana Ivanova, also artist Rory Pilgrim is working on a project, at the Polderland Garden of Love and Fire by Daniel Libeskind, starting off mid October. 

Practical information

Admittance is free – everyone is welcome. A special bus will depart from NS station Almere Centrum. Travelers from Amsterdam can take the Intercity train that leaves at 13:37 from platform 10a, to arrive in Almere on time for the bus. The bus will be parked at the taxi stand.If you plan to take the bus email us at mroselaers@schouwburgalmere.nl

If you plan to drive there yourself do not use your GPS system or Google maps, since the roads have been changed very recently, but follow our precise directions


Many thanks to: the Province of Flevoland and Mondriaan Fund. Land Art Live is organised from Schouwburg Almere. Curator: Martine van Kampen.

Credits 
Alex Zakkas and Lot Meijers (advice and assistance), Jose Biscaya, David Djindjikhachvili and Lucas van Eck (film), Carlos (sound). Performers: Michael Blass (voice), Alexander Höglund, Janneke Raaphorst, Toby Paul, Alice Pons, Mariangela Tinelli, Agustina Muñoz, Dan Gonen, Tashi Iwaoka, Slavisa Drobnjakovic and Gerindo Kartadinata (on site). Celine Wouters (design). Headphones: Silent Disco (Nico Okkerse). Helikopter: Heli Holland. Motorbikes: MTC Flevoland. Many thanks to Het Flevo-landschap. 


Foto's: Geert van der Wijk
 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten