Symposium

Keynote speaker Aurora Tang (CLUI)


Vrijdag 14 juni 2013, 9.30 – 17.00 uur, Schouwburg Almere, Kleine Zaal


Met het symposium Land Art Live werden de sociale aspecten van de zes landschapskunstwerken in Flevoland onder de loep genomen. Welke rol spelen de kunstwerken als plekken in het dagelijkse leven van de mensen die in de polder wonen? En hoe verhoudt zich dit tot hun betekenis als kunstwerken?  Het symposium Land Art Live wierp licht op deze en andere vragen – met het oog op de bestaande zes landschapskunstwerken én op de opdracht voor het nieuw te realiseren zevende landschapskunstwerk in de Noordoostpolder. 

Keynote spreker was Aurora Tang, Program Manager van het in Los Angeles gevestigde Center for Land Use Interpretation (CLUI). Professor Erik A. de Jong, Artis Leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur (Universiteit van Amsterdam / Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) was helaas verhinderd. Onderdeel van de dag was ook een workshopprogramma en de vertoning van de film BREAKING GROUNDBROKEN CIRCLE/SPIRAL HILL (1971-2011)van Nancy Holt en Theo Tegelaers. 

---------------------------------------------------------------------

Friday June 14 2013, 9.30 – 17.00 hrs, Schouwburg Almere, Kleine ZaalDuring the Land Art Live symposium the social aspects of the six Land Art works in Flevoland were examined. What role do these art works play in the daily lives of the people who live in the polder? And how does this relate to their meaning as art works? These and other questions were adressed, keeping in mind the upcoming realisation of a seventh Land Art work in the northern part of Flevoland (Noordoostpolder).
Our keynote speaker was Aurora Tang, Program Manager of the Los Angeles based Center for Land Use Interpretation (CLUI). Professor Erik A. de Jong, Artis Chair of Culture, Landscape and Nature (University of Amsterdam / Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) was unfortunately not able to attend. Part of the day was also a workshop programme and the viewing of the film BREAKING GROUNDBROKEN CIRCLE/SPIRAL HILL (1971-2011)by Nancy Holt and Theo Tegelaers. 

Nils van Beek (TAAK) - workshop centrum en periferie


PROGRAMMA

9.30 – Inloop
10.00 – Welkom en inleiding door Martine van Kampen, curator kunst in de openbare ruimte & Land Art, Museum De Paviljoens

10.30 – Vertoning film Breaking Ground: Broken Circle/Spiral Hill (1971-2011). Een film over Robert Smithsons landschapskunstwerk Broken Circle/Spiral Hill (1971) in Emmen. Regie: Nancy Holt en Theo Tegelaers

11.00 - Koffiepauze

11.30 – Keynote lezing Aurora Tang, Program Manager, The Center for Land Use Interpretation, Los Angeles, Californië, V.S.

13.00 - Lunch

14.00 – Presentaties workshopprogramma*: Elias Tieleman, beeldend kunstenaar en met Judith Flapper adviseur van het zevende landschapskunstwerk in Flevoland; Kees Hund, landschapsarchitect en als ontwerper bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) betrokken bij de vroegere opdrachten voor de landschapskunstwerken; Eric von Robertson, beeldend kunstenaar, werkt aan de eerste kunstenaarsinterventie van Land Art Live die in augustus 2013 zal plaatsvinden; Nils van Beek, curator TAAK en Ultraperipheric, een serie opdrachten voor het programma Land Art Contemporary in Drenthe

15.00 – Workshops
16.00 – Resultaten workshops en conclusie

16.30 – Borrel in Restaurant Waterfront

* Workshops:

 Workshop Elias Tieleman: Het zevende landschapskunstwerk
Casus voor deze workshop is de realisatie van het zevende landschapskunstwerk in de Noordoostpolder. Elias Tieleman en Judith Flapper adviseren de Provincie Flevoland bij deze kunstopdracht en hebben afgelopen winter een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor wat betreft de meest geschikte locatie. Interessant is natuurlijk om het voortschrijdend inzicht met betrekking tot de landschapskunst in de rest van Flevoland in het vervolg van deze opdracht mee te nemen. Op welke manier is het toekomstige gebruik onderdeel van de totstandkoming van het werk of de opdracht aan de kunstenaar? Heeft het gebruik in de toekomst iets te maken met inspraak vandaag? Hoe verhoudt zich het sociale gebruik tot het democratische proces?

Workshop Kees Hund: de ruimtelijke omgang met veranderingen in gebruik
De landschapskunstwerken zijn ontstaan in een periode dat de polder nog min of meer een tabula rasa was – niet alleen ruimtelijk, maar ook bestuurlijk. Deze kunstwerken konden vrij makkelijk ontstaan, nu loopt de besluitvorming anders. Hoe het ook zij: het landschap en de structuren om de werken heen zijn veranderd en er is, zoals vandaag blijkt, inmiddels ervaring met voorzien en onvoorzien gebruik van de landschapskunst. Als we dit gebruik van nu in ogenschouw nemen, is er dan aanleiding om na te denken over ruimtelijke aanpassingen in de omgeving van de kunstwerken? En hoe zit het met de nabije of verdere toekomst, zijn er ontwikkelingen die een nieuw of ander gebruik van deze plekken in de hand zullen werken? Over de relaties van de landschapskunstwerken met ander landschapsgebruik, bijvoorbeeld ecologie, en de mogelijkheden om zulke verbindingen te faciliteren.


Eric von Robertson: Sociaal gebruik en de autonome artistieke ingreep. (Engels)
Eric von Robertson werkt aan een kunstenaarsinterventie bij het Observatorium (1971-1977) van Robert Morris. Von Robertson houdt zich in zijn werk bezig met recreatie, met bestaande maar ook nieuwe manieren van ontspannen en de ruimtelijke implicaties hiervan. Met grote, vaak lichte en mobiele constructies transformeert hij plekken en brengt hij mensen met elkaar in contact. Hoe ziet hij het recreatieve aspect als het gaat om de landschapskunst in Flevoland? En hoe verhoudt zich dit tot de bedoeling van de kunstenaar, tot de autonome ingreep van Robert Morris en tot zijn eigen positie? De voertaal van deze workshop is Engels.


Nils van Beek: Centrum en periferie als begrippen in de landschapskunst
De Flevolandse landschapskunstwerken zijn, ondanks hun landelijke ligging, sterk verbonden met de bewoonde wereld. De Land Art kunstenaars uit de jaren zestig en zeventig was het juist vaak te doen om de afzondering: van de kunstwereld en in zekere zin ook van de directe blik van de toeschouwer. Met het project Ultraperipheric dat plaatsvindt binnen het Drentse programma Land Art Contemporary, krijgen kunstenaars opdracht om naar perifere gebieden te reizen, waar zij onderzoek doen naar de dynamische wisselwerking tussen mens en landschap en naar de notie van periferie in de wereld van vandaag. Welk centrum wordt daarbij verondersteld en wat hebben deze begrippen nog te maken met de kunstwereld, of de beschouwer? Biedt deze invalshoek aanknopingspunten voor toekomstige landschapskunstwerken in Flevoland?

Elias Tieleman en Judith Flapper - workshop zevende landschapskunstwerk


Eric von Robertson - workshop de autonome artistieke ingreep


Kees Hund - workshop veranderingen in gebruik
Geen opmerkingen:

Een reactie posten