Route Zhana Ivanova


(For English, see below)


Om 14:00 uur vertrekt er een speciale bus vanaf NS station Almere Centrum naar het Observatorium. Reizigers uit Amsterdam kunnen om 13:37 de intercity nemen vanaf spoor 10a om precies op tijd voor de bus in Almere te zijn. De bus vertrekt vanaf de taxistandplaats. Meld u aan via mroselaers@schouwburgalmere.nl.

Gaat u met eigen vervoer gebruik dan niet uw navigatiesysteem of Google maps (de wegen zijn zeer recent veranderd), maar volg deze gedetailleerde routebeschrijving.


PER AUTO

Vanaf de A6 (richting Amsterdam of Groningen)

Het Observatorium ligt niet ver van de A6 op de hoek Swifterringweg/Houtribweg in Lelystad. Het is niet bereikbaar vanaf de Houtribweg (N307, geen directe afslag), dus neem als je van de A6 komt de route Bijlweg – Klokbekerweg – Swifterringweg.

- A6 – afslag 11 richting Dronten / Swifterband

- Kom je van richting Groningen: sla eerst linksaf en rij naar de rotonde aan de andere kant van de A6. Neem de rotonde bijna driekwart en ga de Bijlweg in (zie kaartje)

- Kom je van richting Amsterdam: neem de rotonde bijna helemaal rond en ga de Bijlweg in (zie kaartje)

- Volg de Bijlweg eerst langs de provinciale weg, na ca. 600 meter buigt hij af naar links.

- Sla dan na ongeveer 1km rechtsaf de Klokbekerweg op

- Bij de T-splitsing Swifterringweg sla je rechtsaf

- Als de Swifterringweg dan afbuigt naar links zie je het Observatorium voor je liggen. Neem dan de zijweg naar rechts, zoals het bord ook aangeeft.

PS: mocht je per ongeluk toch op de N307 belanden vanaf de rotonde, rij dan door naar de volgende afslag (Swifterband). Ga daar rechtsaf de Biddingweg op en volg verder de andere route, vanaf richting Zwolle/Kampen.Vanaf richting Zwolle/Kampen


Kom je vanuit de richting Zwolle/Kampen rij dan via de N307. Ook vanuit deze richting geldt dat het Observatorium niet direct vanaf de N307 bereikbaar is (geen afslag). Neem  vanuit deze richting de route Biddingweg – Elandweg – Swifterringweg

- N307 bij afslag Biddinghuizen linksaf, de Biddingweg op

- Eerste afslag rechtsaf, de Elandweg op

- Vervolgens na ca. 2,5 km. de tweede rechts, de Swifterringweg op

- Nadat je onder de tunnel door bent zie je aan je linkerhand het Observatorium liggen. Neem dan net voor de bocht de zijweg links, zoals het bord aangeeft.

-----------------------------------------------------------------------------------
A special bus will depart from NS station Almere Centrum. Travelers from Amsterdam can take the Intercity train that leaves at 13:37 from platform 10a, to arrive in Almere on time for the bus. The bus will be parked at the taxi stand.If you plan to take the bus email us at mroselaers@schouwburgalmere.nl

If you plan to drive there yourself do not use your GPS system or Google maps, since the roads have been changed very recently, but follow these precise directions.

BY CAR

From the A6 (directions Amsterdam and Groningen)


The Observatory is situated on the corner of Swifterringweg/Houtribweg in Lelystad. You can not reach it from Houtribweg (N307, there is no exit), so if you are coming from highway A6 take the route Bijlweg – Klokbekerweg – Swifterringweg.

- A6 – exit 11 direction Dronten / Swifterband

- From direction Groningen: on the intersection first go left, to the other side of the A6. There you take the roundabout for almost ¾ and enter Bijlweg (see map)

- From direction Amsterdam: on the roundabout go nearly full circle and go into Bijlweg (see map)

- Follow Bijlweg alongside the N307, after about 600 metres it bends to the left

- After about 1km turn right on Klokbekerweg

- At the t-section of Swifterringweg go to your right

- When Swifterringweg bends left you can see the Observatory in front of you. Take the little side road to you right, as the sign indicates.

PS: in case you do end up on the N307 by mistake, continue to the next exit (Swifterband). Turn right on Biddingweg (N710) and follow the other route, from direction Zwolle/Kampen


From direction Zwolle/Kampen

If you’re coming from direction Zwolle/Kampen take the N307. The Observatory can not be reached directly from this road, since there is no exit. So from this direction you have to take the route Biddingweg – Elandweg – Swifterringweg.

- From N307 turn left at exit Biddinghuizen, go onto Biddingweg

- Turn right on the first intersection, onto Elandweg

- After about. 2,5 km. take the second road to your right, Swifterringweg

- After you’ve come out of the tunnel you will see the Observatory on your left. Just before the road bends you can take the small road to your left, as the sign indicates.
De afslag Bijlweg nemen vanaf de A6 (NB: niet de N307 op!)

De route Bijlweg - Klokbekerweg - Swifterringweg (vanaf de A6)

De route Biddingweg - Elandweg - Swifterringweg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten