Over Land Art Live

De Groene Kathedraal van Marinus Boezem. Foto: Jordi Huisman


(For English, see below)

Tijdens de aanleg en ontwikkeling van Flevoland zijn er zes grote landschapskunstwerken gerealiseerd van internationaal vermaarde kunstenaars. Dit zijn in de eerste plaats kunstwerken, maar daarnaast zijn het ook plekken geworden die in de beleving van bewoners van Flevoland een rol zijn gaan spelen. Je zou kunnen zeggen sociale plekken waar mensen komen om te wandelen, te fietsen en elke dag hun hond uit te laten, maar ook om bijzondere gebeurtenissen te vieren zoals bruiloften, bijeenkomsten en voorstellingen.

Deze sociale kant van landschapskunst wordt met het programma Land Art Live onder de loep genomen. Hedendaagse kunstenaars worden uitgenodigd om bij de bestaande kunstwerken tijdelijke interventies te maken. De kunstenaars gaan in op dit menselijke aspect en maken ook een verbinding met de oorspronkelijke betekenis of bedoeling van het landschapskunstwerk. Het programma is bedoeld om de landschapskunst van Flevoland op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen.

Land Art Live wordt georganiseerd door Land Art Flevoland, een nieuwe organisatie gehost door KAF (Kunstlinie Almere Flevoland). Lees alles over de landschapskunstwerken op www.landartflevoland.nl. Contact: info@landartflevoland.nl

En we zijn natuurlijk ook te volgen op Facebook.


Met dank aan: Provincie Flevoland, het Mondriaan Fonds  en voormalig Museum De Paviljoens.

-------------------------------------------------------------------


During the construction and development of the Flevoland polder six major Land Artworks by internationally acclaimed artists have been realised. Next to art works, these are also places that have come to play a role in the lives of the people who live around them. You might say, they are social spaces where people come to walk their dogs, have a picnic or gather to make music, celebrate weddings or festivals.


This social side of Land Art is the subject of study in the Land Art Live programme. Contemporary artists are invited to make interventions at each of the six major Land Art works. The artists relate to this social aspect, and also make connections to the original meaning of the work. The Land Art Live programme intends to put Flevoland’s Land Art in a new light.

Land Art Live is organised by Land Art Flevoland, a new organisation hosted by KAF (Kunstlinie Almere Flevoland). More information can be found on www.landartflevoland.nl. Contact: info@landartflevoand.nl 

Visit our Facebook page.


Thanks to: the Province of Flevoland, Mondriaan Fund and former Museum De Paviljoens.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten