Rory Pilgrim

Korte impressie op Vimeo (met dank aan Jasper van den Brink, Dwarsboom Studio)
(For English, see below)


Affection is the Best Protection 
Beeldend kunstenaar Rory Pilgrim vormt het komende jaar de Polderland Garden of Love and Fire in Almere om tot een plek voor bezinning. Dit landschapskunstwerk staat niet alleen bekend als kunstwerk, het heeft ook de minder besproken functie van plek waar mensen intieme ontmoetingen hebben. Rory Pilgrim gaat op zoek naar de mogelijke verbinding tussen deze twee. Hij neemt het woord garden uit de titel als uitgangspunt, om tijdelijk een plek te maken waar ideeën tot bloei worden gebracht en open over de relatie tussen ‘land’ en ‘liefde’ kan worden gesproken.

Op zaterdag 18 oktober 2014 ging zijn project Affection is the Best Protection van start met een feestelijke disco-performance. De hoopvolle titel van zijn project is afkomstig van een anti-AIDS campagneposter uit de jaren negentig. Dat was de tijd waarin Daniel Libeskind zijn Polderland Garden of Love and Fire in Almere voltooide - Rory Pilgrim was toen vier jaar oud. Inmiddels zijn zowel hij als Flevoland volwassen geworden. Hoe ziet de wereld er uit als het gaat om liefde en LHBT ervaringen? Hoe gaan mensen in Flevoland met dit onderwerp om, en welke rol is weggelegd voor de Polderland Garden of Love and Fire?

Sterarchitect Daniel Libeskind maakte in zijn landschapskunstwerk een verbinding met dichters Juan de la Cruz (love) en Paul Celan (fire), door middel van lijnen die wijzen naar hun woonplaatsen Salamanca en Parijs. Rory Pilgrim borduurt op dit idee voort door verbindingen te maken met gemeenschappen in Senegal en Rusland, waar homoseksualiteit taboe is en politiek gevoelig ligt. Het project ontwikkelt zich verder tijdens een serie workshops en kleine happenings, in samenwerking met een groep mensen uit Almere, Dakar en Sint Petersburg. Door middel van  muziek, gesproken woord en beweging verkennen zij de verschillende aspecten van ‘land’ en ‘liefde’. Uiteindelijk worden deze gemeenschappen samengebracht in een film en een slotperformance in de Polderland Garden of Love and Fire op 21 juni 2015.

Land Art Live is het beeldende kunstprogramma bij de zes grote landschapskunstwerken in Flevoland, dat wordt georganiseerd vanuit Schouwburg Almere. Programmamaker: Martine van Kampen. Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland en het Mondriaan Fonds. Met dank aan: Roze Almere, Bureau Gelijke Behandeling, Roze 50+ Nederland, COC Flevoland en www.komeruit.nl. Aan de performance op 18 oktober werkten mee: o F F Love, Love on the Beat, Monika Dorniak, Eric Peter, Tristan Roques en Luna Schumacher.

Almere Dichtbij weidde een artikel aan de launch op 18 oktober.

  -------------------------------------------------------------------

Affection is the Best Protection

In the coming year, visual artist Rory Pilgrim will transform the Polderland Garden of Love and Fire in Almere into a place for reflection. This Land Art work is not only known as a work of art, it also doubles as a – less-talked about - place for people to share intimacy. Rory Pilgrim investigates the possible connection between these two functions. Taking the word garden in the title as a starting point, he sets out to create a temporary place where ideas can be brought to fruition and the relationship between ‘land’ and ‘love’ can be openly discussed.

On Saturday, October 18th, 2014, the project Affection is the Best Protection launched with a festive disco performance. The hopeful title of the project is inspired on an anti-AIDS campaign poster from the nineties. This was the time when Daniel Libeskind completed the Polderland Garden of Love and Fire in Almere - Rory Pilgrim was four years old then. Both he and Flevoland have grown up in the meantime. What does the world look like when it comes to love and LGBT experiences? How do people in Flevoland deal with this issue and what role can the Polderland Garden of Love and Fire play in this respect?

In his Land Art work, star architect Daniel Libeskind made reference to poets Juan de la Cruz (love) and Paul Celan (fire), using lines that point in the direction of their homes in Salamanca and Paris. Rory Pilgrim elaborates on this notion by connecting Almere with communities in Senegal and Russia, where homosexuality is still taboo and a politically sensitive issue.  The project is further developed through a series of workshops and small happenings in collaboration with groups in Almere, Dakar and St Petersburg. Exploring the different experiences of love, with speech, movement and music these communities will be brought together in a film and a final performance in the Polderland Garden of Love and Fire on June 21st 2015. Land Art Live is the visual arts programme that centres around the six major Land Art works in Flevoland, and is organized from Schouwburg Almere. Curator: Martine van Kampen. This project is financially supported by the Province of Flevoland and the Mondriaan Fund. Many thanks to: Roze Almere, Bureau Gelijke Behandeling, Roze 50+ Nederland, COC Flevoland en www.komeruit.nl. Performance: o F F Love, Love on the Beat, Monika Dorniak, Eric Peter, Tristan Roques en Luna Schumacher. 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten